Road Trip Adventure: A Live-Action and Animated Journey - K&C Animation studio

Client

Inhouse Production

Executive Producer

Lika Deisadze

Illustration

Anta Kowalik

2D Animation

Filip Mazur

Materiał powstał poprzez zestawienie animacji z nagraniem live-action. Ujęcia nagrane na żywo przedstawiają jadące auto, natomiast część animowana wprowadza humor i żywe odcienie 2D, wzbogacając ogólne doświadczenie.