ExxonMobil : Energy for Europe - K&C Animation studio

Client

ExxonMobil

Agency

87 seconds

Illustration Design

87 seconds

Animation

Konrad Daroch

Sound Design

K&C

ExxonMobil jest największą na świecie międzynarodową firmą naftowo-gazową notowaną na giełdzie, dostarczającą energię, która pomaga wspierać rozwijające się gospodarki i podnosić standard życia na całym świecie. Firma zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie animacji, która przedstawiałaby ich usługi. Spójrzcie!